Vi kan ligeledes være behjælpelig med opsætning af publikationer. Vi udarbejder materiale til tryk og hjemmeside.